Sales Team

Sales Team

 

Marc Dohmen - Verkaufsleiter

E-mail :  m.dohmen@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 122
Handy nummer : +31 (0)638 081 120
LinkedIn :  M.Dohmen 

 

Joost van den Born - Verkaufsberater International

E-mail :  j.vandenborn@ancrasystems.com
Telefonnummer :  +31 (0)880 247 124
Handy nummer :  +31 (0)641 532 943
LinkedIn :  J.vandenBorn

 

Juul van Knippenberg Verkaufsberater International

E-mail :  j.vanknippenberg@ancrasystems.com
Telefonnummer :  +31 (0)880 247 126
Handy nummer :  +31 (0)630 224 659
LinkedIn :  J.vanKnippenberg

 

Jack Smylie - Verkaufsberater Nordamerika 

E-mail :  j.smylie@ancrasystems.com
Handy nummer : +1 (908) 297-2731

LinkedIn

: J.Smylie 

Ardie Baxter National Commercial Sales Executive

E-mail : a.baxter@ancrasystems.com
Handy nummer : +1 (270) 772-1836

LinkedIn

: A.Baxter 

 

 

Thomas Campbell National Commercial Sales Executive 

E-mail : t.campbell@ancrasystems.com
Handy nummer : +1 (513) 406 1596
LinkedIn : T.Campbell 

 

Pieter Vorstenbosch - Sales Support

E-mail : p.vorstenbosch@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 125
Handy nummer +31 (0)638 215 221

Fenghua Folmer - Marketing 

E-mail : f.folmer@ancrasystems.com 
Telefonnummer : +31 (0)880 247 123
LinkedIn : F.Folmer