Profiel, Missie & Visie

Profiel, Missie & Visie


Een gezond profiel

Ancra Systems B.V. is een zelfstandige onderneming. De aandelen zijn in handen van de huidige directie en de oud-directeur. Deze structuur zorgt voor de benodigde continuïteit en een lange termijn perspectief.

 

Een duidelijke missie

De missie van Ancra Systems is om automatische laad- en losconcepten te ontwikkelen die voor de klant de grootste toegevoegde waarde leveren. Dit proces begint altijd bij het verkrijgen van verregaand inzicht in de logistieke processen van een klant, om vervolgens al onze technische expertise aan te wenden.

 

Een heldere visie

Wij hebben een duidelijke visie ten aanzien van de markt waarin Ancra Systems actief is en de rol die wij daarin spelen. De markt voor geautomatiseerd laden en lossen staat nog in z'n kinderschoenen, maar zal de komende jaren snel groeien door de volgende macro-economische trends:

  • oplopende personeelskosten;
  • schaarser worden van arbeidskrachten;
  • toenemend ruimtegebrek in grootstedelijke gebieden;
  • meer focus op beïnvloedbare logistieke kosten;
  • meer aandacht voor schone, veilige en gecontroleerde logistieke processen;
  • strengere wet- en regelgeving op ARBO-gebied.

Deze trends zijn in West-Europa al duidelijk zichtbaar. Hier is de vraag naar laad- en lossystemen dan ook ontstaan. Deze trends zullen in West-Europa versterkt doorzetten en ook elders in de wereld in toenemende mate van kracht zijn.

Door 35 jaar ervaring is Ancra Systems uitstekend gepositioneerd om voorop te blijven lopen in deze dynamische markt.